Машийн Гън Кели с още по-смела визия - „На кафе” (22.02.2024)