Проф. Константинов: Задължителното гласуване няма да е задължително