Измама с кредити за 190 500 лв. без знанието на длъжниците