Само 4 области остават извън "тъмночервената" зона