Елени се разхождат из пустите улици на лондонски квартал