Разказ на руснак, избягал от родината си заради мобилизацията