Алексиев: България ще има свой специализиран кораб за търсене и спасяване