Икономистът Георги Ангелов за повишената лихва на ЕЦБ