Мистерия около картинна изложба в столична галерия