Вариантът Delta на COVID-19 се превръща в доминиращ щам в света