Държавен вестник обнародва решенията за ДДС на хляба и отстъпката за горивата