Съдът: Мандатът на кмета на Благоевград трябва да бъде прекратен предсрочно