Стефан Чайков: Авансовото плащане за пътища е световна практика