Българската икономика расте бавно, a гръцката пропада бързо