Дните имат начина да се изплъзват като дъждовни капки ...