ВМРО с пакет от икономически и финансови мерки за преодоляване последиците от кризата