Извозването на бежанците: Само петима от 250 пожелаха да тръгнат от Варна