МОН: Учениците са освободени от присъствие в училище