ПЪРВАТА ''МИС БЪЛГАРИЯ'': Една история от Градското казино в София