Професор: Тестовете за антителата могат да се фалшифицират много лесно