СЛЕДИТЕ НА ШЕДЬОВЪРА: Как картини на Майстора изчезнаха от дома на негов наследник?