Ново приложение помага на мюсюлманите да намират ресторанти с подходяща за тях храна