Икономист за приемането на еврото: Аналогиите с Гърция са неподходящи