Боряна Маринкова: „Оземпик” е в списъка на недостиг на Европейската агенция по лекарства