Скорбут и смрад в бежанско гето в центъра на Брюксел