Стефан Христов наказа слисаната защита на Славия с чудесно воле