Учител: Странно е, че хората се доверяват на медии, многократно осъждани