Ръководството на МВР обсъжда подготовката за изборите