Депутатите одобриха задължителното гласуване на първо четене