Венера в Близнаци, през юни думите ни водят към сърцето