Керемедчиев: Русия показа, че нивото на сигурност в държавата е шокиращо ниско