Разпадат ли се патриотите? Провал на лидерската среща