Кола се вряза в жилищен блок в Бургас и повреди рампа за инвалиди