Макенджиев: Не показахме и 5 % от възможностите си