Ловът с орли се провежда само с обучени птици ("Без багаж" еп.152).