Пет варианта за продължаване на обучението за учениците от 5 до 12 клас