Защо над 700 души от село до В. Търново продължават да стоят без вода?