Европейският парламент се събира за последна пленарна сесия