Великобритания: когато ги няма българите и румънците