Проверка на NOVA: Спазват ли варненци новите COVID ограничения