Симсала Грим Вълшебните приказки на братя Грим - Трите златни косъма на дявола