Сценарият на мюзикъла \"Аx този Джизъс\" търпи промяна