„Ничия земя” из дебрите на интересното близко минало с д-р Морфи Скарлатов (06.04.2019)