НОВА ИЗМАМА В ИНТЕРНЕТ: Търговци предлагат спирт за горене вместо дезинфектант