Цивилен или военен да оглавява служба „Военна информация“?