Руслан Стефанов, главен икономист в Центъра за изследване на демокрацията