"Социална мрежа": Ще бъде ли обявена нулева учебна година?