Михаела Филева: Ако искаш да отидеш далеч, отивате заедно!