Мъри Стоилов посочи какво трябва да се подобри в Левски