Предаването на протоколите в Пловдив: Стигна ли се до проблеми и забавяне?